میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی وجود دارد

میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی وجود دارد میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی وجود دارد
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ۲۳:۰۰

میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی وجود دارد

میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی وجود دارد لوازم آرایشی و بهداشتی که روزانه مورد مصرف قرار می گیرند، حاوی مقدار زیادی ذره پلاستیکی هستند که در طبیعت آزاد می شوند و براساس مطالعات جدید برای حیات دریایی مضر است.