وجود میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی

وجود میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی وجود دارد
شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ۲۳:۰۰

میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی وجود دارد

میلیون ها ذره پلاستیکی در محصولات آرایشی وجود دارد لوازم آرایشی و بهداشتی که روزانه مورد مصرف قرار می گیرند، حاوی مقدار زیادی ذره پلاستیکی هستند که در طبیعت آزاد می شوند و براساس مطالعات جدید برای حیات دریایی مضر است.