تشکیل خانواده

تشکیل خانواده اگر دنبال شوهر هستید بخوانید! (قسمت دوم)
پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰

اگر دنبال شوهر هستید بخوانید! (قسمت دوم)

دوست دارید ازدواج کنید اما احساس می‌کنید که هیچ کدام از مردان جهان به شما توجهی ندارند و حتی حاضر نیستند به‌عنوان یک گزینه احتمالی به شما فکر کنند؟ اطراف‌تان کسانی هستند که مشترکات زیادی با شما دارند اما آن‌ها هم تنها به‌عنوان یک دوست روی شما حساب می‌کنند و تمایلی به ازدواج با شما ندارند؟ در قسمت اول این پادکست راهکارهایی را با شما در میان گذاشتیم اکنون در قسمت دوم و پایانی راه حلهای بیشتری را به شما پیشنهاد می دهیم.
تشکیل خانواده اگر دنبال شوهر هستید بخوانید! (قسمت اول)
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۰۰

اگر دنبال شوهر هستید بخوانید! (قسمت اول)

دوست دارید ازدواج کنید اما احساس می‌کنید که هیچ کدام از مردان جهان به شما توجهی ندارند و حتی حاضر نیستند به‌عنوان یک گزینه احتمالی به شما فکر کنند؟ اطراف‌تان کسانی هستند که مشترکات زیادی با شما دارند اما آن‌ها هم تنها به‌عنوان یک دوست روی شما حساب می‌کنند و تمایلی به ازدواج با شما ندارند؟