ترغیب به گفتگو

ترغیب به گفتگو روش‌های ترغیب مردان به حرف زدن
شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰

روش‌های ترغیب مردان به حرف زدن

خیلی از خانمها از عدم تمایل همسرانشان به حرف زدن و مطرح کردن مسایلشان شکایت دارند. در این پادکست، راههایی را به شما پیشنهاد می کنیم که با استفاده از آنها می توانید بدون ایجاد تنش همسرتان را به حرف زدن و همصحبتی با خودتان تشویق کنید.