حکایت های کوتاه

حکایت های کوتاه جوان و راهزن حکایتی زیبا
جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۴۳

جوان و راهزن حکایتی زیبا

جوانی ، آرزوی رفتن به خانه ی کعبه را در دل داشت.اما به سبب عشق و محبت زیادی که به مادرش داشت ، نمی توانست او را ترک کند.