تشخیص بیماری

تشخیص بیماری  تشخیص بیماری از روی چهره
شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰

تشخیص بیماری از روی چهره

تشخیص بیماری ها از روی بخش بخش صورت هدف این مطلب است. صورت شما راز وضعیت داخلی بدن و بیماری های داخلی را برملا می سازد. به صورت خود نگاه کنید و بدانید که کدام بخش بدن شما مشکل دارد.