رفتار برحسب گروه خونی

رفتار برحسب گروه خونی رابطه ی گروه خونی افراد با رفتار و شخصیت افراد
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰

رابطه ی گروه خونی افراد با رفتار و شخصیت افراد

بسیاری از دانشمندان زیست شناس معتقدند خصلت، منش، رفتار، توان، كارائی، خلاقیت و خلق و خوی هر فرد، بستگی به نوع گروه خونیش دارد. البته با اینكه در این مورد آزمایشهای زیادی انجام شده، اما هنوز در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. با این حال در بسیاری از كشورهای صنعتی، به ویژه ژاپن، برای پستهای مدیریتی و اجرائی، به هنگام