عکس سلفی پرستو صالحی با حیوان مورد علاقه اش

عکس سلفی پرستو صالحی با حیوان مورد علاقه اش عکس سلفی پرستو صالحی با حیوان مورد علاقه اش
جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۵۸

عکس سلفی پرستو صالحی با حیوان مورد علاقه اش

عکس سلفی پرستو صالحی با حیوان مورد علاقه اش تمام عمرش به آدم خدمت می کنه تهش همه میگن خرِ و داره عینِ خر کار می کنه