آخرین وضعیت بیماری رضا رویگری از زبان همسرش

آخرین وضعیت بیماری رضا رویگری از زبان همسرش آخرین وضعیت بیماری رضا رویگری از زبان همسرش
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۱۷

آخرین وضعیت بیماری رضا رویگری از زبان همسرش

آخرین وضعیت بیماری رضا رویگری از زبان همسرش همسر رضا رویگری درباره بیماری همسرش توضیحاتی داد و از رسانه ها خواست تا اخبار کذب را منتشر نکنند.