حذف وام خودرو

حذف وام خودرو حذف وام خودرو، کالا و جعاله از بانک‌ها
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۰۲

حذف وام خودرو، کالا و جعاله از بانک‌ها

حذف وام خودرو، کالا و جعاله از بانک‌ها وام‌های خرد گرچه سالهاست جزوی از تسهیلات شبکه بانکی هستند؛ اما شاید به همین اندازه هم نتوانسته‌اند رضایت مخاطبان خود را خاصه به دلیل خودسری بانک‌ها جلب کنند.