حقایقی جالب و عجیب در مورد قطب شمال

حقایقی جالب و عجیب در مورد قطب شمال حقایقی جالب و عجیب در مورد قطب شمال
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ۲۰:۴۷

حقایقی جالب و عجیب در مورد قطب شمال

حقایقی جالب و عجیب در مورد قطب شمال برخلاف قطب جنوب که در قاره آناترکتیکا قرار دارد، در زیر قطب شمال هیچ زمین خاصی وجود ندارد.