ثروتمندان هم یارانه می‌گیرند

ثروتمندان هم یارانه می‌گیرند کارت سوخت حذف شد/ ثروتمندان هم یارانه می‌گیرند
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۵۸

کارت سوخت حذف شد/ ثروتمندان هم یارانه می‌گیرند

کارت سوخت حذف شد/ ثروتمندان هم یارانه می‌گیرند مجلس شورای اسلامی با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد.