میگو پلو - طرز تهیه میگو پلو تند و خوشمزه

میگو پلو - طرز تهیه میگو پلو تند و خوشمزه طرز تهیه میگو پلو
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۳۲

طرز تهیه میگو پلو

طرز تهیه میگو پلو ابتدا میگوها را پاک کنید و بشویید و بگذارید آبشان کاملاً برود.