طرز تهیه میگو پلو مقوی و پر خاصیت

طرز تهیه میگو پلو مقوی و پر خاصیت طرز تهیه میگو پلو
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۳۲

طرز تهیه میگو پلو

طرز تهیه میگو پلو ابتدا میگوها را پاک کنید و بشویید و بگذارید آبشان کاملاً برود.