جمله ای از شکسپیر

جمله ای از شکسپیر جمله ای از شکسپیر
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۲:۱۵

جمله ای از شکسپیر

جمله ای از شکسپیر غمناک ترین لحظه زندگی را از کسی تجربه میکنی که