شبانه ستانکزی شاعر و نویسنده

شبانه ستانکزی شاعر و نویسنده من در آیینه شعر
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۴۸

من در آیینه شعر

من در آیینه شعر شعر من نه تاریخ دارد نه روز و ماه تکرار درد است تکرار لحظه ها شعر من قصه ی غصه هاست نه پابند قافیه و وزن ها
شبانه ستانکزی شاعر و نویسنده دختران رابعه
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴:۰۵

دختران رابعه

دختران رابعه چشمان گود افتاده و رنگ زعفرانی اش پریشانی و اضطراب درونی او را نشان می‌داد.