جملاتی زیبا ، کوتاه ، خواندنی و آموزنده

جملاتی زیبا ، کوتاه ، خواندنی و آموزنده جملات خواندنی و زیبا
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴:۳۹

جملات خواندنی و زیبا

جملات خواندنی و زیبا صبورانه در انتظار زمان بمان... هر چیز در زمان خودش رخ می‌دهد...