من در آیینه شعر

من در آیینه شعر من در آیینه شعر
پنجشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۴۸

من در آیینه شعر

من در آیینه شعر شعر من نه تاریخ دارد نه روز و ماه تکرار درد است تکرار لحظه ها شعر من قصه ی غصه هاست نه پابند قافیه و وزن ها