فیلم آینه بغل

فیلم آینه بغل نقد و بررسی فیلم آینه بغل
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۱۴

نقد و بررسی فیلم آینه بغل

آینه بغل» از آن دسته آثاری است که تکلیف خودش را با مخاطبش مشخص کرده است