توضیحات زلزله

توضیحات زلزله توضیحات زلزله دیشب تهران
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ۰۹:۲۵

توضیحات زلزله دیشب تهران

مرکز لرزه ‌نگاری کشوری اعلام کرد، زلزله ‌ای به بزرگی حدود 5.2 ریشتر