حامل های انرژی

حامل های انرژی پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۵۹

پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی

افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به اینکه تمامی کالاها به هر شکل از حمل و نقل بهره مند می‌شوند برای اقتصاد کشور تورم 8 تا 9 درصدی ایجاد می‌کند