زمین لرزه چیست

زمین لرزه چیست زمین لرزه چگونه رخ می دهد؟
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۳۳

زمین لرزه چگونه رخ می دهد؟

با توجه به زلزله های اخیر به خصوص زلزله مرگباری که به تازگی در ایران و عراق روی داد، در زیر به هشت نکته درباره این پدیده طبیعی اشاره می کنیم.