اینترنت پرسرعت

اینترنت پرسرعت Li-Fi صدبرابر سریع تر از Wi-Fi
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۴۷

Li-Fi صدبرابر سریع تر از Wi-Fi

تکنولوژی جدید Li-Fi با استفاده از امواج رادیویی برای ارسال اطلاعات مانند Wi-Fi، از پالس‌های نور برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کند.