افزایش تقاضا در بازار مسکن

افزایش تقاضا در بازار مسکن افزایش تقاضا در بازار مسکن نگران کننده است
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۴۸

افزایش تقاضا در بازار مسکن نگران کننده است

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت:‌ دولت با مانع شدن ثبت سفارش خودروهای لوکس، باعث هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن شده است.