فشارخون دوران بارداری

فشارخون دوران بارداری کنترل فشارخون طی دوران بارداری
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۵۵

کنترل فشارخون طی دوران بارداری

در دوران بارداری، شما باید مصرف نمک خود را کنترل کنید تا فشار خون‌تان نیز تنظیم باشد.