مصرف زیاد پروتئین

مصرف زیاد پروتئین مصرف زیاد پروتئین این عوارض را به دنبال دارد
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۲۰

مصرف زیاد پروتئین این عوارض را به دنبال دارد

در پروتئین های گیاهی، افزایش خطر ابتلا به سرطان مشاهده نشده است، پس به سراغ لوبیا، توفو، مغزها و آجیل‌ها بروید تا مواد مغذی آنها به بدنتان برسد.