تمیز کردن لوسترهای کریستالی

تمیز کردن لوسترهای کریستالی فوت و فن های تمیز کردن لوسترهای کریستالی
شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۱۸

فوت و فن های تمیز کردن لوسترهای کریستالی

بهتر است لوستر های کریستالی خود را هفته ای یک بار با دستمال نرم و نمدار تمیز کنید، با این کار لوستر شما برای همیشه تمیز است