کریسمس 2018

کریسمس 2018 سال نو میلادی 2018
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۰۱

سال نو میلادی 2018

برگزاری کریسمس در کشورهای مختلف مسیحی بنا به سنت و رسم و رسوم آنان، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارد