کاغذ خشک کن

کاغذ خشک کن فوت و فن های تثبیت آرایش روی صورت
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۱۸

فوت و فن های تثبیت آرایش روی صورت

از کرمهایی که کمترین رنگ را دارند استفاده کنید. کرمهای مرطوب کننده با رنگهای روشن بهترین انتخاب برای پوشش صورت است.