ارز مرجع

ارز مرجع ارز مرجع به دارو و کالاهای سلامت اختصاص یافت
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶

ارز مرجع به دارو و کالاهای سلامت اختصاص یافت

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق با حضور رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شد در حوزه دارو و کالاهای سلامت در سال 97 ارز مرجع تخصیص داده شود.