روستای اورابکی

روستای اورابکی روستای ابربکوه اردبیل
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۳۸

روستای ابربکوه اردبیل

روستای ابربکوه در ۲۸ کیلومتری شمال غربی شهر اردبیل قرار دارد