احادیث پیامبر

احادیث پیامبر گلچینی از احادیث
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ ۱۶:۵۲

گلچینی از احادیث

سوگند به خدایی که جان من در دست قدرت اوست، هیچ دشمنی برای انسان دشمن تر از خشم و شهوت وجود ندارد، پس این دو را ریشه کن و مغلوب ساخته و فرو نشانید.