افزایش حقوق سال 97

افزایش حقوق سال 97 افزایش حقوق سال 97
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶

افزایش حقوق سال 97

محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران افزود: ما حقوق کارکنان را همیشه بیش از نرخ تورم افزایش می دهیم