حادثه نفت کش سانچی

حادثه نفت کش سانچی حادثه کشتی سانچی
دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۲۳

حادثه کشتی سانچی

حادثه تصادف ۲ کشتی در آب‌های چین بود. روز شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶