روش های درمان فشارخون بالا

روش های درمان فشارخون بالا روش های درمان فشار خون بالا در خانه
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۳۶

روش های درمان فشار خون بالا در خانه

سیر یکی از بهترین درمان های خانگی برای فشار خون بالا می باشد، سیر یک دیورتیک طبیعی است