مصرف گیاهان طبیعی برای تقویت حافظه

مصرف گیاهان طبیعی برای تقویت حافظه مصرف گیاهان طبیعی برای تقویت حافظه
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۴۱

مصرف گیاهان طبیعی برای تقویت حافظه

جین سینگ که ریشه گیاهی است چینی و شبیه به هویج زرد رنگ می باشد به قدری از نظر ارزش غذایی بالاست