وضعیت بارندگی در کشور

وضعیت بارندگی در کشور وضعیت بارندگی در کشور
یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۱۶

وضعیت بارندگی در کشور

سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز هم سامانه بارشی به شکل خفیف تر