ضعف عضلانی چیست؟

ضعف عضلانی چیست؟ ضعف عضلانی یکی از دردناک ترین بیماری ها
پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۲ ۲۱:۴۷

ضعف عضلانی یکی از دردناک ترین بیماری ها

خستگی بدنی غالبا با ضعف عضلانی همراه است، خستگی و ضعف عضلات در "سرماخوردگی" یا در بیماری "سندرم خستگی مزمن" به وضوح دیده می شود.