علل آپاندیسیت

علل آپاندیسیت آپاندیسیت و علت ترکیدن آن
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ ۲۲:۰۶

آپاندیسیت و علت ترکیدن آن

آپاندیسیت هیچ‌ کار شناخته‌شده‌ای‌ ندارد، ولی‌ باعث‌ بیماری‌ می‌شود. هر ساله‌ از هر 500 نفر جمعیت‌ یک‌ نفر دچار آپاندیسیت‌ می‌شود.