وصیت هیتلر

وصیت هیتلر وصیت نامه آدولف هیتلر
پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ۰۵:۱۰

وصیت نامه آدولف هیتلر

وصیت نامه آدولف هیتلر در تاریخ ۲۹ آپریل سال ۱۹۴۵ میلادی، درست یک روز پیش از خودکشی هیتلر و همسرش اوا براون، زمانی که قرارگاهش به محاصره کامل روسها در آمده..