زاینده رود

زاینده رود خشکی زاینده‌ رود، میراث فرهنگی اصفهان را در معرض نابودی قرار داده است
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۰۸:۵۷

خشکی زاینده‌ رود، میراث فرهنگی اصفهان را در معرض نابودی قرار داده است

خشکی زاینده‌ رود، میراث فرهنگی اصفهان را در معرض نابودی قرار داده است رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:خشک شدن زاینده‌رود علاوه بر کشاورزی، صنعت، گردشگری، میراث فرهنگی و محیط زیست اصفهان را نیز در معرض خطر نابودی قرار داده است.
زاینده رود وصیت نامه‌ ريچارد فرای را اجرایی كنيد
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۷:۵۵

وصیت نامه‌ ريچارد فرای را اجرایی كنيد

وصیت نامه‌ ريچارد فرای را اجرایی كنيد دویست و سی و سه استاد ايرانی از دانشگاه‌های گوناگون از رييس‌جمهوری ايران خواسته‌اند به اجرايی شدن سفارش‌نامه(:وصيت‌نامه‌‌ی) ریچارد فرای اين ايرانشناس آمريكايی ياری برساند.