شعر های کوتاه و خواندنی

شعر های کوتاه و خواندنی شعر های کوتاه زیبا و خواندنی نی نی کوچولو
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۰۰

شعر های کوتاه زیبا و خواندنی نی نی کوچولو

شعر های کوتاه زیبا و خواندنی نی نی کوچولو. امروز نی نی با مامانش،رفته بودند با هم خرید،مامان زری برای نی نی یه دونه بادکنک خرید، نی نی نخ بادکنک و ...
شعر های کوتاه و خواندنی مجموعه شعر های کوتاه و خواندنی مثل یه باغ پر گل
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۱۰

مجموعه شعر های کوتاه و خواندنی مثل یه باغ پر گل

دیشب مامان یه چادر برای خواهرم دوخت مشغول دوخت و دوز بود غذا روی چراغ سوخت چه چادر قشنگی مثل یه باغ پر گل هزار تا نسترن داشت هزار تا یاس و سنبل