spf

spf کرم های ضدآفتاب و تأثیر SPF آنها بر روی پوست
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۱۰

کرم های ضدآفتاب و تأثیر SPF آنها بر روی پوست

ضدآفتاب در تمام فصول:با گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصل تابستان، بازار ضدآفتاب گرم‌تر می‌شود. ولی پزشکان و متخصصان پوست می‌گویند، ضدآفتاب مختص فصول گرم نیست.