بین المللی

بین المللی ورود رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ ۱۶:۴۳

ورود رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران

یوکیو آمانو به دعوت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وبه منظور دیدار وگفتگو با مقامات ومسئولان کشور وپیگیری مباحث موجود بین ایران وآژانس به ایران سفر کرده است.