غذای محلی ژاپن

غذای محلی ژاپن غذاهای محلی در کشورهای مختلف جهان
سه شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۲۳:۵۰

غذاهای محلی در کشورهای مختلف جهان

غذاهای محلی در کشور های مختلف طبق فرهنگ و منطقه متفاوت است. در بعضی کشورها، بهترین راه برای آشنایی با فرهنگ و تاریخ آنان، نشستن در رستوران و صرف غذای محلی آ