در دل و جان

در دل و جان در دل و جان خانه کردی عاقبت
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۲۶

در دل و جان خانه کردی عاقبت

مولانا در دل و جان خانه کردی عاقبت هر دو را دیوانه کردی عاقبت آمدی کاتش در این عالم زنی وانگشتی تا نکردی عاقبت ای ز عشقت عالمی ویران شده قصد این ویرانه کردی