ورود دکتر روحانی به قرقیزستان

ورود دکتر روحانی به قرقیزستان ورود دکتر روحانی به پایتخت قرقیزستان برای شرکت در اجلاس شانگهای
پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۳۹

ورود دکتر روحانی به پایتخت قرقیزستان برای شرکت در اجلاس شانگهای

روسیه،چین،قزاقستان، قرقیزستان ،ازبکستان وتاجیکستان از اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای و ایران ، هند ، پاکستان ، افغانستان و مغولستان از اعضای ناظر هستند .