شاعر زاکانی

شاعر زاکانی موش و گربه داستانی زیبا از عبید زاکانی
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۰۷:۳۲

موش و گربه داستانی زیبا از عبید زاکانی

موش و گربه داستانی زیبا از عبید زاکانی اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی ای خردمند...
شاعر زاکانی چتر همایون عشق سایه چو بر ما فکند
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۰۸

چتر همایون عشق سایه چو بر ما فکند

عبید زاکانی ای خط و خال خوشت مایهٔ سودای ما ای نفسی وصل تو اصل تمنای ما چونکه قدم مینهد شوق تو در ملک جان صبر برون میجهد از دل شیدای ما چتر همایون عشق......