موش و گربه داستانی زیبا از عبید زاکانی

موش و گربه داستانی زیبا از عبید زاکانی موش و گربه داستانی زیبا از عبید زاکانی
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۰۷:۳۲

موش و گربه داستانی زیبا از عبید زاکانی

موش و گربه داستانی زیبا از عبید زاکانی اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی ای خردمند...