کمپانی فولکس واگن

کمپانی فولکس واگن پارکینگ طبقاتی
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ ۰۷:۵۰

پارکینگ طبقاتی "فولکس واگن" در شهر ولفسبورگ آلمان

فولکس واگن" در شهر ولفسبورگ کشور آلمان قرار دارد. اين پارکينگ زيبا در نزديکي کمپانی فولکس واگن قرار دارد. در این پارکینگ فقط ماشین های صفر کیلومتر را نگهدار